Porady dotyczące ogrzewania

Porady i wskazówki

Jak rozpoznać dobry węgiel?

Nie jest możliwe aby na oko oce­nić wszyst­kie istotne para­me­try węgla, ale można o nim w ten spo­sób dużo powie­dzieć. Można ocenić najważniejsze, czyli zawar­to­ści popiołu, kaloryczność i wilgotność. Przyjrzyjmy się na co zwracać uwagę.

Kolor oraz struktura dobrego węgla

Słabe pol­skie węgle kamienne o niskiej kaloryczności są szaro-czarne. Mają wyraź­nie war­stwową struk­turę i łatwo się kru­szą, wystarczy upuścić je na beton. Zło­tawe paski to rów­nież cecha węgli o niskiej kalo­rycz­no­ści około 24 MJ/kg.

Wysokiej jakości węgle im są bar­dziej smo­li­ście czarne i błysz­czące, tym są bar­dziej kalo­ryczny. Węgiel taki może mieć lekko war­stwową struk­turę, ale będzie bar­dzo twardy. Nie­które węgle wyglą­dają wręcz jak lite kamie­nie, które bar­dzo trudno rozbić.

Popiół w węglu – jak sprawdzić ile go jest?

Jeżeli chodzi o popiół, to w bry­łach węgla nie powinno być widocz­nych bia­łych pasków. Są to prze­ro­sty kamie­nia. Kupując taki opał zapłacisz za kamień zamiast za węgiel. Takie prze­ro­sty zwykle roz­pa­dają się w wyso­kiej tem­pe­ra­tu­rze na proch, ale jeśli w bryłce jest wię­cej kamie­nia niż węgla, to może ona prze­trwać w cało­ści i blo­ko­wać ruszt ruchomy w kotle.

Wilgotność opału – warto zwrócić na to uwagę

Uwagę należy także zwracać na wilgotność węgla, ponieważ kiepski, nisko kaloryczny węgiel kiedy jest mokry przypomina dobry polski opał, ale kiedy wyschnie ujawnia swój brunatno-szary kolor. Taki niskiej jakości opał zachowuje się jak gąbka, chłonie wodę, dlatego często jego wilgotność to ponad 25 %, kupując go zapłacisz za wodę a nie za węgiel. Opał taki przysporzy Ci kłopotów ponieważ zimą zamarznie na litą bryłę, a wilgoć w piecu spowoduje jego szybszą korozję.

Poniżej porównanie węgla niskiej jakości i wysokiej. Jak na dłoni widać który z nich jest lepszy i zapewni nam komfort w mroźne dni.

jak rozpoznać dobry węgiel